1400/8/1 شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی با عنوان اتیل الکل- ویژگی‌ها و روش های آزموناستاندارد ملی اتیل الکل- ویژگی‌ها و روش های آزمون "در یک هزار و هفتصد و هفتاد و ششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی با مشارکت و همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش ‏های آزمون اتیل الکل است.  این استاندارد برای اتیل الکل که به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد کاربرد دارد. این استاندارد مشمول اتیل الکل طبی مورد استفاده در صنایع دارویی و بهداشتی و ملزومات دارویی ( محلول های ضد عفونی کننده با پایه الکلی، پد الکلی، ژل الکلی و ...) نمی شود.
نسخه نهایی این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. 
امتیاز دهی