دوشنبه1402/8/8

09:02:3

56

واگذاری تدوین استاندارد ملی پایانه‌های حمل و نقل مسافر اتوبوس درون شهری- ویژگی‌ها به استان خوزستان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خوزستان، کمیته برنامه‌ریزی خدمات، روز یکشنبه مورخ 1402/07/16 به‌ صورت مجازی و با حضور مدیرکل محترم دفتر تدوین استانداردهای ملی، کارشناسان، متخصصان و نمایندگان سازمان‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط و نیز نمایندگان دفتر تدوین اداره کل استاندارد استان برگزار شد.
   در این کمیته که 18 موضوع مورد بررسی قرار گرفت، در راستای اجرای نخستین بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی و توجه به استاندارد خدمات برای افزایش رفاه و رضایت عمومی، تدوین استاندارد ملی تحت عنوان «
خدمات- پایانه‌های حمل و نقل مسافر اتوبوس درون شهری- ویژگی‌ها» در دستور کار استاندارد خوزستان قرار گرفت.

  با عنایت به رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در جهت استانداردسازی خدمات و جلب مشارکت صاحبنظران و متخصصان در تدوین استانداردهای خدمات کاربردی و ضروری مردم، همه ذینفعان، خبرگان و کارشناسان مرتبط در صورت تمایل می‌توانند آمادگی خود را به منظور مشارکت در این فعالیت ملی به کارشناسان مربوطه در اداره کل استاندارد خوزستان اعلام نمایند.