1401/5/18 سه‌شنبه

اصلاحیه استاندارد کولر آبی – تعیین معیار مصرف انرژینظر به ضرورت بازنگری استانداردهای تجهیزات انرژی بر در راستای تحقق تکالیف سند تحول مردمی و نیز با عنایت به تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اصلاحیه استاندارد ملی 2-4910 با عنوان «کولر آبی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی» با مشارکت نمایندگان وزارت‌ نیرو، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و سایر ذیربطان به دبیری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا ) که در اجلاسیه 174 کمیته ملی انرژی مورخ 1401/04/14 به تصویب رسیده بود، بر روی پورتال فهرست استانداردهای ملی ایران به نشانی www.standard.isiri.gov.ir جهت بهره برداری عموم کاربران قرار گرفت.
شایان ذکر است از زمان اجرای اجباری نسخه جدید این استاندارد، کولرهای آبی با بازدهی پایین و مصرف بالای انرژی از رده تولید خارج می شوند. از این رو ضروری است تولیدکنندگان کولرهای آبی به منظور صرفه جویی انرژی با اتکا به تولید مبتنی بر دانش بنیان تجهیزاتی را به کار برند که موجب صرفه جویی انرژی و افزایش بازدهی در چارچوب ضوابط این استاندارد باشند. بنا به بررسی ها و تحقیقات و اظهارات سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از زمان اجرای این نسخه از استاندارد، سال 1401 تا سال 1404، مجموعاً حدود 1300مگا وات صرفه جویی مصرف برق در کشور رخ خواهد داد. 
امتیاز دهی