1400/8/24 دوشنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی ویژگیهای روغن های موتور ثابت گازسوز (گاز طبیعی)تجدیدنظر استاندارد ملی«روان کننده ها-روغن های موتور ثابت گازسوز (گاز طبیعی)-ویژگی‌ها»  در دویست و دومین اجلاسیه کمیته ملی تجهیزات و فرآورده های نفتی با همکاری  صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید .
هدف از تدوین این استاندارد، ‌تعیین ویژگی ‌های روغن‌ های مناسب برای استفاده در موتورهای ثابت با سوخت گاز طبیعی است.
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.
  
امتیاز دهی