1400/6/8 دوشنبه

تجدیدنظر استانداردهای ملی الزامات کیفی و روشهای آزمون عامل های کاهنده NOX در موتورهای دیزلتجدیدنظر استانداردهای ملی « الزامات کیفی و روش های آزمون عامل های کاهنده NOX در موتورهای دیزل» در راستای تحقق قانون هوای پاک در یک هزار وهفتصد و هفتاد و چهارمین  اجلاسیه کمیته ملی صنایع شیمیایی با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید. 
هدف از تجدیدنظر این استانداردها، تعیین ویژگهای کیفی و روش های آزمون ماده AUS32(محلول آبی اوره) به عنوان عامل کاهنده NOX است که برای فعال سازی سیستم‌ های مبدل‌ های انتخابی کاتالیستی کاهنده (SCR) در وسایل نقلیه جاده ‌ای با موتور دیزل به کار می روند. در وسایل نقلیه جاده ای مجهز به موتورهای دیـزل، ذرات آلاینده و انتشارات نیتروژن اکسید دغدغه اصلی بوده و سعی بر آن است تا به طور موثری آن ها را کاهش داد . 
نسخه نهایی این استانداردها به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. 
امتیاز دهی