پنجشنبه1402/8/18

12:52:0

11

برگزاری مجموعه وبینارهای تخصصی، ترویجی حوزه استاندارد

  به منظور همگام نمودن فرآیند استانداردسازی با فناوری های نوین و محصولات دانش بنیان، مجموعه وبینارهای تخصصی، ترویجی حوزه استاندارد برگزار می‌شود.
  به گزارش دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان افزایی؛ مجموعه وبینارهای تخصصی، ترویجی حوزه استاندارد به همت این دفتر و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در موضوعات "نحوه تدوین استانداردهای ملی"، "نحوه تدوین استانداردهای بین المللی"، "استانداردسازی و چارچوب آینده نگری با استفاده از نوآوری" و "نحوه دریافت دانش نماد و نانو نماد" روزهای دوشنبه 22 و 29 آبان و 6 و 13 آذر 1402 از ساعت 9 تا 10:15 صبح  تشکیل خواهد شد.
  متخصصان و علاقه‌مندان شرکت در این وبینار می‌توانند برای ثبت نام به لینک http://forms.inif.ir/web/guest/standard   مراجعه نمایند