چهارشنبه1402/7/19

17:53:4

160

برای ارتقای کیفی قطعات خودرو؛ مشارکت انجمن های تخصصی در تدوین استانداردهای ملی ضروری است

برگزاری جلسه هم اندیشی استانداردسازی قطعات خودرو با خودروسازان و انجمن های خودرو و قطعه سازان

پیرو سیاستهای تحولی سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه استانداردسازی و تحقق رشد تولید کیفی و ارتقاء کیفیت قطعات خودرو در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، جلسه هماندیشی با حضور معاون تدوین و ترویج استاندارد، نمایندگان دفتر ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات، دفتر تدوین استانداردهای ملی و پژوهشگاه استاندارد، شرکت های خودروساز، قطعه ساز، انجمن خودروسازان، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور برای انجام پروژه ملی استانداردسازی قطعات خودرو روز چهارشنبه مورخ 1402/٠٧/19در سالن اجتماعات شهید حججی سازمان ملی استاندارد برگزار شد. در این نشست ضمن اعلام گزارش آخرین وضعیت پروژه ملی استانداردسازی قطعات خودرو درخصوص لزوم مشارکت فعالانه خودروسازان و انجمنهای ذیربط در تدوین استانداردهای ملی موردنیاز تعریف شده به منظور ارتقای علمی و فنی آنها در چهار محور (به شرح زیر) به منظور حفظ منافع و رضایت عمومی جامعه در دولت مردمی سیزدهم تاکید شد:
  • قوای محرکه و سیستم سوخت رسانی؛
  • شاسی و بدنه، فضای داخلی کابین، سرمایش و گرمایش و هدایت پذیری؛
  • سیستم های تعلیق، ترمز و انتقال قدرت؛
  • سنسورها، سوئیچ ها و سیستم های الکتریکی