1400/5/10 یکشنبه

تصویب استاندارد ملی « ویژگی های چمن مصنوعی تزیینی »تدوین استاندارد ملی «چمن مصنوعی تزیینی ویژگی ها » در پانصد و پنجاه و ششمین اجلاسیه کمیته ملی پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی های فیزیکی، عملکردی ، خواص کششی ، تعیین عیوب غیرمجاز، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری انواع چمن های مصنوعی تزیینی است . این استاندارد برای چمن های مصنوعی ورزشی کاربرد ندارد .
نسخه نهایی این استاندارد به زودی جهت بهره برداری کاربران روی پورتال سازمان قرار خواهد گرفت.
  
امتیاز دهی