1400/4/22 سه‌شنبه

استاندارد ملی با عنوان « فرآورده های نفتی -بنزین یورو 5-ویژگی ها» به تصویب رسید .استاندارد ملی «فرآورده های نفتی-بنزین یورو5-ویژگی ها»  در یکصد و نود و نهمین اجلاسیه کمیته ملی تجهیزات و فرآورده های نفتی با همکاری وزارت نفت ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت های خودروسازی و سایر صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، الزامات و روش ‏های آزمون بنزین یورو 5 ، است که در راستای تحقق مفاد قانون هوای پاک تدوین شده است.
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.
  
امتیاز دهی